Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος–Κοινωνικοθεραπείας καί ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καί Κοινωνικοθεραπείας http://opc.gr διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:
Κίνηση καί Λόγος στήν Ψυχοθεραπεία:
Δραματοθεραπεία, Σωματική Ψυχοθεραπεία καί Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα
Οἱ δραστηριότητες πού κινητοποιοῦν τή σωματική, νοητική, καί συναισθηματική λειτουργία καθορίζονται ἀπό τήν ὁλιστική θεώρηση τοῦ ἀτόμου καί ἐπιδιώκουν τήν ἰσορροπία σώματος-ψυχῆς-νοῦ.
Θά ἑστιασθοῦμε περισσότερο σέ τρεῖς προσεγγίσεις, οἱ ὁποῖες συνδυάζουν τόν λόγο καί τήν κίνηση: Δραματοθεραπεία (λόγος, θεατρική τέχνη). Σωματική Ψυχοθεραπεία (λειτουργική σχέση νοῦ-σώματος). Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα (σύζευξη ὁμαδικῆς διαδικασίας καί σκηνικῆς δράσης). Ἀπώτερος σκοπός πάντοτε εἶναι ὁ διάλογος καί ἡ σύνθεση.
Οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας ἀπευθύνονται σέ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.ἄ.), σέ ψυχοθεραπευτές, σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, εἰδικούς παιδαγωγούς κ.ἄ.) καί σέ φοιτητές/σπουδαστές τῶν σχετικῶν σχολῶν. Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες.

 

Η Φώφη Τριγάζη θα συμμετέχει σε αυτή την ημερίδα με την διάλεξη  “Το σώμα ως μεταφορά και ως μέσον έκφρασης σύνδεσης και θεραπείας στη θεραπευτική προσέγγιση” και το αντίστοιχο βιωματικό σεμινάριο.