Η Δημιουργική Εποπτεία είναι μια συνεργατική, μη κατευθυντική διαδικασία, όπου ο επόπτης και ο εποπτευόμενος αναστοχάζονται πάνω σε εποπτικά ερωτήματα των θεραπευτών, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά και άλλους δημιουργικούς τρόπους (κίνηση, μουσική, ρόλους, χρήση μικροαντικειμένων, ζωγραφική, πηλό, εικόνες, κολάζ, κ.α.).

Η ομαδική εποπτεία διευρύνει τις δυνατότητες του εποπτευόμενου, οι οποίοι έχουν πολλούς λόγους να επιλέξουν να εποπτεύονται ομαδικά, αντί ατομικά. Αυτοί είναι:
Α. Προσφέρει μια ατμόσφαιρα στήριξης μεταξύ συναδέλφων, οι οποίοι πιθανόν να ανακαλύψουν ότι και άλλοι θεραπευτές αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.Ταυτόχρονα μπορούν:
⦁ να διευρύνουν την αντίληψη τους ακούγοντας, παρατηρώντας, συμμετέχοντας, και διερευνώντας ιστορίες και άλλων μελών της ομάδας.
⦁ να έρθουν σε επαφή με ποικιλία διαφορετικών περιστατικών.
⦁ να πάρουν ανατροφοδότηση από περισσότερους συναδέλφους, με διαφορετική θεωρητική κατεύθυνση, οπτικες και ιδέες.

Β. Η ομάδα προσφέρει μεγαλύτερο εύρος ενσυναίσθησης προς τους εποπτευόμενους, και προς τους πελάτες τους, ανεξαρτήτως επιπέδου, φύλου, ηλικίας, ή προσωπικότητας. Το βλέμμα της ομάδας χρησιμοποιείται σταδιακά για τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη.

Γ. Η ομάδα δίνει περισσότερες ευκαιρίες χρήσης δημιουργικών τρόπων διερεύνησης. Τα μέλη βρίσκονται, όχι μόνο στο ρόλο του δέκτη, όταν θέτουν ερωτήματα, αλλά και του δότη, όταν δημιουργικά επεξεργάζονται και απαντούν στα ερωτήματα των συναδέλφων τους, αναπτύσσοντας σταδιακά των εσωτερικό τους επόπτη.

Δ. Στην ομαδική εποπτεία, το εποπτικό πλαίσιο συνήθως αντικατροπτίζει το θεραπευτικό πλαίσιο. Οι εποπτευόμενοι μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο, αλλά και τη διαδικασία, τη δυναμική της σχέσης, της ομάδας, του πλαισίου, ή οτιδήποτε άλλο αποτελεί αντικείμενο της εποπτείας.

Ε. Η επιλογή της ομαδικής εποπτείας μπορεί να διευκολύνει κάποιους εποπτευόμενους στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Η Ομάδα Δημιουργικής Εποπτείας πραγματοποιείται στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσα από την Τέχνη “Connective Drama”, ένα Σάββατο το μήνα 17:00-20:00, και απευθύνεται σε Ψυχοθεραπευτές, ανεξάρτητα από τη θεωρητική κατεύθυνση που ακολουθούν.
Η ομάδα λειτουργεί από το 2018. Είναι ανοιχτή για καινούργια μέλη και οι ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί για το 2020 είναι:

  • 11/4/2020
  • 16/5/2020
  • 13/6/2020
  • 12/9/2020
  • 10/10/2020
  • 14/11/2020
  • 12/12/2020

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ 6936726500
Επιπλέον πληροφορίες στο site
https://www.connedrama-therapy.com

Υπεύθυνη της ομάδας εποπτείας είναι η Φώφη Τριγάζη, Δραματοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια, Θεραπεύτρια ζεύγους και οικογένειας, Επόπτρια μέσα από τη Δημιουργική και την Καταξιωτική προσέγγιση.