Η Δημιουργική Εποπτεία είναι μια συνεργατική, μη κατευθυντική διαδικασία, όπου ο επόπτης και τα μέλη της εποπτικής ομάδας  αναστοχάζονται πάνω σε εποπτικά ερωτήματα των θεραπευτών, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά και άλλους δημιουργικούς τρόπους (κίνηση, μουσική, ρόλους, χρήση μικροαντικειμένων, ζωγραφική, πηλό, εικόνες, κολάζ, κ.α.).
Η ομαδική εποπτεία διευρύνει τις δυνατότητες του εποπτευόμενου, οι οποίοι έχουν πολλούς λόγους να επιλέξουν να εποπτεύονται και ομαδικά, αντί μόνο ατομικά.

Αυτοί είναι:

  • Προσφέρει μια ατμόσφαιρα στήριξης μεταξύ συναδέλφων, οι οποίοι πιθανόν να ανακαλύψουν ότι και άλλοι θεραπευτές αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.  Ταυτόχρονα μπορούν να διευρύνουν την αντίληψη τους ακούγοντας, παρατηρώντας,   συμμετέχοντας, και διερευνώντας ιστορίες και άλλων μελών της ομάδας, να έρθουν σε επαφή με ποικιλία διαφορετικών περιστατικών και να πάρουν ανατροφοδότηση από περισσότερους συναδέλφους, με διαφορετική θεωρητική κατεύθυνση, οπτικές και ιδέες.
  • Η ομάδα προσφέρει μεγαλύτερο εύρος ενσυναίσθησης προς τους εποπτευόμενους, και προς τους πελάτες τους, ανεξαρτήτως επιπέδου, φύλου, ηλικίας, ή προσωπικότητας. Το βλέμμα της ομάδας χρησιμοποιείται σταδιακά για τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη.
  • Η ομάδα δίνει πολλές ευκαιρίες χρήσης δημιουργικών τρόπων διερεύνησης. Τα μέλη δεν βρίσκονται μόνο στο ρόλο του δέκτη, όταν θέτουν ερωτήματα, αλλά και του δότη, όταν δημιουργικά επεξεργάζονται και απαντούν στα ερωτήματα των συναδέλφων τους, αναπτύσσοντας σταδιακά των εσωτερικό τους επόπτη.
  • Στην ομαδική εποπτεία, το εποπτικό πλαίσιο συνήθως αντικατροπτίζει το θεραπευτικό πλαίσιο. Οι εποπτευόμενοι μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο, αλλά και τη διαδικασία, τη δυναμική της σχέσης, της ομάδας, του πλαισίου, ή οτιδήποτε άλλο αποτελεί αντικείμενο της εποπτείας
  • Η ομάδα Δημιουργικής εποπτείας απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές ανεξαρτήτως της θεωρητικής κατεύθυνσης που ακολουθούν. Δεν αντικαθιστά την ατομική εποπτεία. Αναπτύσσει την ικανότητα οι θεραπευτές να επεξεργάζονται από κοινού με τους συναδέλφους τους  το εποπτικό ερώτημα που κάθε φορά θέτει ο εποπτευόμενος θεραπευτής.

Η Ομάδα Δημιουργικής Εποπτείας λειτουργεί απο το 2018 και  πραγματοποιείται στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσα από την Τέχνη “Connective Drama”, ένα Σάββατο το μήνα 18:00-20:00

Οι ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί για το 2024 είναι:

Ιανουάριος 27/1/24
Φεβρουάριος 24/2/24
Μάρτιος 30/3/24
Απρίλιος 27/4/24
Μάιος 25/5/24
Ιούνιος 29/6/24
Σεπτέμβριος 28/9/24
Οκτώβριος 19/9/24
Νοέμβριος 30/11/24
Δεκέμβριος 21/12/24

Συντονίστρια
Φώφη Τριγάζη, Δραματοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια, Θεραπεύτρια Ζεύγους και Οικογένειας, Επόπτρια με εκπαίδευση στη Δημιουργική προσέγγιση και την Καταξιωτική προσέγγιση

Αίτηση ενδιαφέροντος και Επικοινωνία για πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210 6125433, 6936726500
Email: fofitri@yahoo.com