Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2019

Αρχική/2019/Νοέμβριος

Νοέμβριος 2019

Ημερίδα με θέμα: Κίνηση και Λόγος στην Ψυχοθεραπεία

2020-05-04T13:29:01+02:00

Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος–Κοινωνικοθεραπείας καί ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καί Κοινωνικοθεραπείας http://opc.gr διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα: Κίνηση καί Λόγος στήν Ψυχοθεραπεία: Δραματοθεραπεία, Σωματική Ψυχοθεραπεία καί Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα Οἱ δραστηριότητες πού κινητοποιοῦν τή σωματική, νοητική, καί συναισθηματική λειτουργία καθορίζονται ἀπό τήν ὁλιστική θεώρηση τοῦ ἀτόμου καί ἐπιδιώκουν τήν ἰσορροπία σώματος-ψυχῆς-νοῦ. Θά ἑστιασθοῦμε [...]

Ημερίδα με θέμα: Κίνηση και Λόγος στην Ψυχοθεραπεία2020-05-04T13:29:01+02:00

Ομάδα Δημιουργικής Εποπτείας

2020-03-30T19:36:19+02:00

Η Δημιουργική Εποπτεία είναι μια συνεργατική, μη κατευθυντική διαδικασία, όπου ο επόπτης και ο εποπτευόμενος αναστοχάζονται πάνω σε εποπτικά ερωτήματα των θεραπευτών, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά και άλλους δημιουργικούς τρόπους (κίνηση, μουσική, ρόλους, χρήση μικροαντικειμένων, ζωγραφική, πηλό, εικόνες, κολάζ, κ.α.). Η ομαδική εποπτεία διευρύνει τις δυνατότητες του εποπτευόμενου, οι οποίοι έχουν πολλούς λόγους να επιλέξουν να [...]

Ομάδα Δημιουργικής Εποπτείας2020-03-30T19:36:19+02:00