Εκπαιδευτικά προγράμματα

Αρχική/Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ιούλιος 2023

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Δημιουργική Εποπτεία για Επαγγελματίες Θεραπευτές & Επόπτες

2023-07-16T16:08:06+02:00

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξειδίκευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας και Δραματοθεραπείας «Άθυρμα» και το Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσα από την Τέχνη «Connective Drama», οργανώνουν από κοινού πρόγραμμα Εξειδίκευσης Εποπτών στη Δημιουργική Εποπτεία βασισμένο στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να κάνουν αίτηση έμπειροι επαγγελματίες υγείας, θεραπευτές μέσα από την [...]

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Δημιουργική Εποπτεία για Επαγγελματίες Θεραπευτές & Επόπτες2023-07-16T16:08:06+02:00

Σεπτέμβριος 2022

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Δημιουργική Εποπτεία

2022-10-23T19:31:40+02:00

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξειδίκευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας και Δραματοθεραπείας «Άθυρμα» και το Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσα από την Τέχνη «Connective Drama», οργανώνουν από κοινού πρόγραμμα Εξιδίκευσης Εποπτών στη Δημιουργική Εποπτεία βασισμένο στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να κάνουν αίτηση έμπειροι επαγγελματίες υγείας, θεραπευτές μέσα από την [...]

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Δημιουργική Εποπτεία2022-10-23T19:31:40+02:00