Ατομική και Ομαδική Κλινική Δημιουργική Εποπτεία για  Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

2021-11-25T17:43:56+02:00

Το  Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσα από την Τέχνη, Connective Drama, ανακοινώνει την έναρξη του 10ου κύκλου Ατομικής και Ομαδικής Δημιουργικής Εποπτείας για επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας καθώς και την έναρξη συνεδριών Δημιουργικής Εποπτείας για Επόπτες. Η Εποπτεία παρέχεται σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, εχεμύθειας και ασφάλειας. Στόχος είναι η διευκόλυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης του θεραπευτή, σύμφωνα και πέρα [...]